Training

Jacob met de sleutel
foto groep mensen in het park
José met de ringen

Drie dagen of een enkele dag

Het Cirkelspel is een training bestaande uit drie dagen. We bieden twee ontwikkeldagen vol zinvolle informatie en ervaringsoefeningen aan. Daarnaast is er de speldag. Om alle stappen te doorgronden raden we je aan alle drie de dagen te volgen. Je kunt je ook voor één of twee dagen aanmelden.

De opbouw

De eerste dag ontdek je wie jij écht bent. Alleen als je weet wie je echt bent, weet je wie er op weg gaat in het leven. Je gaat ervaren wat wel en wat niet bij jou past en kunt daar steeds makkelijker naar handelen. Zo kun je uitdragen en creëren wat goed is voor jou en maak je weloverwogen keuzes.

Tijdens de tweede ontwikkeldag word je je bewust wie jij bent in verbinding met je omgeving. Als je weet dat elke druppel opgenomen wordt in de grote plas, dan kun je voorstellen dat ook jij onderdeel bent van de situatie waarin je je begeeft. Je wordt gevoed en beïnvloed door de plek waar je bent of de mensen waartussen je je begeeft. Hoe verhoud je je daartoe? Met ervaringsgerichte oefeningen en informatie word je hier bewuster van en ga je na deze dag op een andere manier de wereld in.

Naast de twee ontwikkeldagen bieden we de speldag aan waarin we praktisch aan de slag gaan met de regels van het Cirkelspel. Je brengt zelf een casus in en gaat aan de slag om je eigen cirkels rond te maken. Het resultaat is een stappenplan en oplossingen die je op je eigen moment kunt uitvoeren.

Voorbeelden waarmee je de training in kunt gaan

Voorbeeld: Het kan zijn dat je een minder goed contact hebt met een naaste collega. Het stroomt niet en je ziet er tegenop om met deze persoon samen te werken. Je gaat hierdoor met tegenzin naar je werk. Je kunt niet zeggen dat deze persoon iets verkeerd doet en toch voel je allergie. Je kunt hier de vinger niet precies opleggen. Is het iets wat dieper in jou zit? Met deze situatie kun je de speldag ingaan. In een groep van drie personen pel je de situatie af zodat je weet welke stappen je kunt zetten om verandering te brengen in de situatie.

Voorbeeld: Je zit niet lekker in je vel en wilt graag een verandering inzetten op het gebied van voeding en beweging. Het lukt niet om zelf de stap te zetten terwijl alle mogelijkheden aanwezig zijn om het wel te doen. Wat staat in de weg? Waarom saboteer jij jezelf? Tijdens de speldag krijg je antwoorden met het stappenplan. Je ervaart wat je kunt doen om met succes de cirkel te laten stromen.

Voorbeeld: Je hebt het gevoel dat je op een rotonde loopt in je leven. Je wilt graag een afslag nemen, dus een nieuwe keuze maken. Je leven is wel prima maar er is geen passie of levensvreugde meer in dat wat je doet. Je voelt niet dat je leeft en krijgt niet voldoende input om je energiek te voelen. Wat weerhoudt je ervan om deze keuze te maken? Tijdens de speldag kun je hier in de diepte mee aan de slag.

Voorbeeld: Je hebt een druk leven. Je bent enthousiast en ziet hoeveel leuks er te doen is in deze wereld. Aan de ene kant voelt het goed maar ook ervaar je een doorlopende achtbaan. Als het zo doorgaat ben je bang dat je in een burn-out terechtkomt. Hoe krijg je grip op je leven en de situatie? Weten is één ding, doen is de volgende. Als je met deze cirkel aan de slag gaat kom je met een concreet plan van verandering thuis.

Voorbeeld: Je merkt dat je jezelf kwijtraakt in contact met bijvoorbeeld je partner, je collega of als je je in een groep begeeft. Dit brengt onzekerheid met zich mee want je voelt je niet stevig en krachtig genoeg om echt jouw inbreng te delen. Waarom sta je niet op je eigen benen? Waarom leun je op iemand anders? Welk inzicht en welke verandering gaan voor jou werken om in de toekomst beter bij jezelf te blijven? De speldag biedt antwoorden!

Voorwaarde speldag

Om aan de speldag deel te kunnen nemen dien je zeker één van de twee ontwikkeldagen te volgen. We adviseren je echter om alle dagen te volgen om echt te doorgronden wat het Cirkelspel inhoudt.

Je kiest zelf

De trainingsdagen staan gepland op de woensdagen die je vindt in de agenda. Je bepaalt bij het inplannen van de dagen zelf het tussenliggende tijdspad ter integratie en oefening van de aangeboden tools.